Als iemand slachtoffer wordt van een ongeval of medische fout waarvoor iemand anders aansprakelijk is, moet de letselschade van het slachtoffer worden geregeld. Aansprakelijke partijen hebben meestal een aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar gaat de schade met het slachtoffer regelen, het slachtoffer neemt daarvoor als het goed is een belangenbehartiger.

 

De standpunten van verzekeraar en slachtoffer kunnen ver uit elkaar liggen, en als die discussie uit de hand loopt kan het slachtoffer nog een keer slachtoffer worden: hij/zij ontwikkelt een psychiatrische ziekte door de heftigheid van de discussie en doordat hij/zij in financiƫle nood komt omdat de verzekeraar onvoldoende voorschotten op de schade geeft. Het ontwikkelen van die psychiatrische ziekte noemen we secundaire victimisatie. De gevolgen daarvan kunnen voor rekening van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar komen: voor een voorbeeld daarvan zie Rechtbank Amsterdam 17 januari 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA1011. Maar het kan zijn dat het slachtoffer een overdreven verwachting heeft van de schadevergoeding waar hij recht op heeft. Door in zijn eigen standpunt te volharden draagt hij bij aan zijn eigen secundaire victimisatie, en dan wordt die niet meegenomen in de schadevergoeding. Voor een voorbeeld daarvan zie Rechtbank Gelderland 5 augustus 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:5217.

 

De toon van de discussie wordt gezet door de belangenbehartigers. Het is hun verantwoordelijkheid dat ze elkaars standpunten serieus nemen en scherpe kantjes in de discussie vermijden. De medisch adviseur kan alleen maar antwoorden op de vragen die aan hem worden gesteld. Toch is er voor de medisch adviseur een belangrijke rol weggelegd. Zijn medisch advies dient ertoe dat slachtoffer en verzekeraar inzicht krijgen in de omvang van het letsel, maar ook wat voor mogelijkheden het slachtoffer nog heeft. Daarom is het van belang dat de medisch adviseur strikt onafhankelijk is. LechnerConsult heeft die onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan.

 

mr. C.A.M. Roijackers

 

Geef een reactie