Mandie Rodrigues Soares studeert Officemanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Ze loopt twee dagen stage bij LechnerConsult en wordt begeleid door Coen Hoogenkamp. “Officemanagement is een tweejarige opleiding, waarvan ik nu in het eerste jaar zit. Tijdens de opleiding zit ik vier dagen op school. Daar krijg ik vakken als bedrijfseconomie, organisatiekunde, persoonlijke vaardigheden, Nederlands en Engels. Het is eigenlijk dezelfde opleiding als directiesecretaresse op MBO-niveau, alleen is het meer bedrijfskundig gericht. Je houdt je bezig met projecten waarbij bedrijven onderzocht of geanalyseerd moeten worden. Verder krijg ik ICT op school: Word en Excel. Timemanagement is ook een belangrijk vak, aangezien je goed moet leren plannen en prioriteiten moet kunnen stellen. Wanneer ik stage moet lopen, verandert mijn rooster naar twee dagen stage en drie dagen school. De duur van de stage is overigens vier tot vijf maanden”.

“Vier keer per jaar heb ik toetsen. Voordat de toetsweek plaatsvindt, vindt een herkansingsweek plaats. Gemiddeld worden er 3 à 4 toetsen afgenomen in de toetsweek”.

“Na het afronden van de opleiding zou ik het liefst bij een groot bedrijf willen werken, waar ik kan doorgroeien. Misschien wil ik een bachelorsdiploma halen, wat betekent dat ik nog twee jaar moet studeren. Welke vervolgopleiding ik zou doen, weet ik nog niet, maar bedrijfskunde zou een optie kunnen zijn”.

“Tijdens de stage heb ik me vooral bezighouden met een plan van aanpak voor video conferencing. Op internet heb ik gezocht naar mogelijkheden hiervan. Verder heb ik documenten gekopieerd en ingescand, contracten aangepast, dossiers up to date gehouden en klantcontacten onderhouden via de mail. Tot slot heb ik het kwaliteitshandboek gecontroleerd of het compleet was”.

“Gedurende de stage heb ik het naar mijn zin gehad. Ik zou wel meer werkzaamheden willen doen. Wanneer ik het vergelijk met mijn vorige stage, had ik destijds meer te doen, dan nu. Pluspunt was wel dat het mogelijk was om mijn stageportfolio bij te houden, daar is voldoende tijd voor geweest en ik werd daar voldoende in gesteund”.

“Ik ben vooruit gegaan op het gebied van communicatie en de woordenschat is verbeterd. Ik heb de theorie toe kunnen passen in de praktijk. Tenslotte heb ik mijn kennis verder kunnen uitbreiden”.

Geef een reactie