Melanie van Ommeren is studente Directiesecretaresse van het Zadkine en loopt stage bij LechnerConsult. “In de driejarige opleiding is er tijdens elk schooljaar een stage. Tijdens een stage leer ik het meest. Momenteel ben ik bezig met mijn tweede stage, die duurt van september tot en met december 2015”. Naast stage lopen, doet ze theoretische kennis op tijdens haar opleiding. “Zo leer ik bij het vak ‘Post en archief’ hoe in- en uitgaande post wordt verwerkt. Verder zijn er rollenspellen: ik moet dan bijvoorbeeld een vlucht boeken voor de directeur. Bovendien wordt er aandacht besteed aan correspondentie: het schrijven van zakelijke brieven, bedankbrieven en klachtenbrieven. Een keer per kwartaal is er een toetsweek. Na het voltooien van de opleiding Directiesecretaresse kan een vervolgopleiding gevolgd worden aan de hogeschool, genaamd Officemanagement”.

“Na mijn opleiding wil ik werken bij een groot bedrijf, vanwege de grotere uitdaging en de kans is groter om door te groeien. Ik heb geen voorkeur voor het type bedrijf om te werken. Ik wil het liefst iets administratiefs doen, ik hoef niet perse werkzaam te zijn als directiesecretaresse”.

“Tijdens de stage fungeer ik als de rechterhand van Coen Hoogenkamp, directeur. Ik assisteer hem bij allerlei zaken. Ik handel voornamelijk zijn e-mails af. Voorheen deed ik dat onder zijn supervisie, maar nu kan ik zelfstandig werken. Zo heb ik bijvoorbeeld overleg met de contactpersoon van een pensioenfonds, maak ik nieuwe dossiers voor nieuwe medewerkers aan en meld ik de nieuwe medewerkers aan bij de salarisadministrateur”.

“Ik heb meer zelfstandigheid ontwikkeld tijdens de stage. Verbeterpunten liggen op het gebied van de Nederlandse taal, het schrijven van zakelijke brieven zou beter kunnen. De stage was nuttig om de geleerde theorie in de praktijk te brengen. De stage was leerzaam. Ik heb geleerd verschillende soorten brieven op te stellen, zoals klachtenbrieven. Verder is het gebruik van de Nederlandse taal verbeterd. Tot slot heb ik meer zelfvertrouwen gekregen, waardoor ik makkelijker op iemand durf af te stappen. Kortom, de stage was een leuke en leerzame ervaring”.

Geef een reactie