Als een patiënt wil weten wat een medisch hulpverlener in zijn dossier over hem opschrijft, kan hij inzage van dat dossier vragen, maar hij kan ook een kopie van zijn dossier vragen. De medische hulpverlener moet aan dat verzoek voldoen, dat is in de wet vastgelegd.

 

Bij de behandeling van letselschade is het inzage- en afschriftrecht van de patiënt belangrijk. De belangenbehartiger vraagt de cliënt om een zgn. medische machtiging te ondertekenen. Die medische machtiging machtigt de belangenbehartiger om namens de patiënt het inzage- en afschriftrecht uit te oefenen jegens de arts. De belangenbehartiger heeft de medische informatie nodig om voor zijn cliënt de letselschade te kunnen vorderen, en daarom vraagt hij de medische informatie op bij de huisarts, de behandelend specialist of het ziekenhuis.

 

Een patiënt of een juridisch geschoold belangenbehartiger kan niet zien of inderdaad alle medische gegevens worden overgelegd. Daar gaat nogal eens wat mis: specialist of ziekenhuis leggen niet alle gegevens over, en alleen een medisch adviseur kan beoordelen of alle gegevens zijn overgelegd.

 

In een recente zaak weigerde een ziekenhuis om te beginnen zelfs in het geheel om medische gegevens over te leggen. Er moest met een kort geding gedreigd worden om het ziekenhuis zover te krijgen, en zelfs onder de dreiging van een kort geding legde het ziekenhuis niet alle gegevens over. Dat ontdekte de patiënt nadat hij een medisch adviseur had geraadpleegd, en een kort geding was toch nodig. Zie Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4149.

 

Een kort geding vereist toch tussenkomst van een advocaat. Een patiënt of een belangenbehartiger die geen advocaat is kan ook gebruik maken van een minder zware procedure, namelijk die van art. 46 Wet Bescherming Persoonsgegevens. De patiënt of zijn belangenbehartiger kan zich tot de rechtbank wenden om het ziekenhuis de benodigde gegevens te laten verstrekken. Uiteraard moet wel eerst het ziekenhuis zijn verzocht de gegevens te verstrekken. Het verzoek bij de rechtbank moet wel binnen zes weken worden ingesteld nadat het ziekenhuis het verzoek heeft geweigerd. De patiënt kan schadevergoeding vorderen, als hij door de weigering van het ziekenhuis schade heeft geleden.

 

Als de rechtbank ook weigert is nog hoger beroep bij het hof mogelijk, en ook daarvoor is geen advocaat nodig, heeft het Hof Den Haag in een recente uitspraak bepaald. Zie Hof Den Haag 1 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2332.

 

Heeft een verzekeraar recht op inzage van de medische gegevens van de patiënt?

 

Sommige verzekeraars vragen aan de cliënt om een medische machtiging te tekenen. Maar dat is dus absoluut niet dezelfde situatie, als dat een belangenbehartiger vraagt aan de cliënt om een medische machtiging te tekenen. Tussen belangenbehartiger en cliënt is een overeenkomst, namelijk dat de belangenbehartiger – het woord zegt het al – de belangen van de cliënt behartigt. Er is tussen belangenbehartiger en cliënt een vertrouwensband. De cliënt kan zijn belangenbehartiger alles zeggen, de belangenbehartiger zal daar vertrouwelijk mee omgaan en advocaten hebben evenals artsen een beroepsgeheim.

 

Een verzekeraar behartigt niet de belangen van de cliënt, de cliënt is voor de verzekeraar geen cliënt, maar een claimant. Daarom hoeft de verzekeraar van de claimant alleen maar dat te weten, wat hij nodig heeft om de claim te kunnen beoordelen. Dus voor een verzekeraar gelden beperkingen, die voor een belangenbehartiger niet gelden.

 

Een verzekeraar kan, met een medische machtiging van de claimant, alleen maar via zijn medisch adviseur vragen om medische informatie. Hij kan alleen maar die informatie vragen, die hij echt nodig heeft om de claim te kunnen beoordelen. En de behandelend arts, bij wie de informatie wordt opgevraagd, moet checken of de verzekeraar niet meer informatie vraagt dan hij nodig heeft.

 

De overkoepelende organisatie van alle artsen, de KNMG, heeft een website waar veel informatie op staat over hoe artsen met medische gegevens om moeten gaan. Zie DEZE LINK.

En de geïnteresseerde kan op deze site zelfs een boekje downloaden, waarin het allemaal precies staat. Het betreft de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, zie in het bijzonder p. 37.

 

mr. C.A.M. Roijackers

Geef een reactie