Ieder individu dat geconfronteerd wordt met sociaal-medische problemen en die behoefte heeft aan een professioneel medisch oordeel omtrent ziekte, gebrek, opgedane letsels, beperkingen en mogelijkheden, kan –al dan niet via diens tussenpersoon (verzekeraar, advocaat of letselschadespecialist)– bij ons terecht.

Ons onafhankelijk en zorgvuldig medisch advies maakt inzicht in gezondheidsschade toegankelijk voor iedereen.

Neem contact op voor meer informatie.