Betekenisvolle ondersteuning van uw rechtsbijstandsverzekeraar

Rechtsbijstandsverzekeraars en mensen met een rechtsbijstandsverzekering kunnen wij ondersteunen met medisch of tandheelkundig advies.

Onze adviezen en tarieven zijn duidelijk en transparant. Bovendien is LechnerConsult onafhankelijk en één van de toonaangevende partijen inzake medisch advies.

Diverse rechtsbijstandsverzekeraars maken reeds gebruik van onze diensten en ook uw rechtsbijstandverzekeraar kan bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor:

  • Ongevalgevolgen of letselschade, verwijtbaar medisch handelen, beroepsziekten of gezondheidsschade van andere aard
  • Naar uw mening onjuiste vaststelling van uw arbeids(on)geschiktheid door uw particuliere verzekeraar
  • Medische advisering in bezwaar- en beroepsprocedures bij sociale verzekeringskwesties: Ziektewet, WIA, WAJONG, WAO, Wet werk en bijstand (Wwb), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of AWBZ