Onderzoek in het kader van het WGA-convenant: LechnerConsult staat u bij

Het WGA-convenant is een afspraak tussen verzekeraars en UWV, waarmee geregeld is dat een verzekeraar namens een werkgever bij UWV een onderbouwde aanvraag voor WIA-herbeoordeling van een WGA-gerechtigde kan doen.

Dat kan als men verwacht dat een gewijzigde situatie van de WGA-gerechtigde leidt tot omzetting van een WGA-uitkering naar IVA of -bij een loonaanvullingsuitkering- leidt tot wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid.
Een dergelijk verzoek tot herbeoordeling moet onderbouwd worden ingediend bij UWV, bijvoorbeeld met een eigen verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige beoordeling.

Onze verzekeringsartsen kunnen u bijstaan in de bepaling of een van de in het convenant beoogde situaties aan de orde is.

Met toestemming van de WGA-gerechtigde kunnen wij onderzoek doen naar eventuele wijzigingen in functionele mogelijkheden en/of duurzaamheid (m.b.t. IVA). Daarvoor is het wel nodig dat er inzage in de eerdere stukken van UWV is of komt. Indien nodig kunnen wij vervolgens arbeidsdeskundig onderzoek initiëren bij een van onze relaties.
Als belanghebbende kan een werkgever of zijn verzekeraar vanzelfsprekend bezwaar maken tegen een mogelijk onjuiste IVA-afwijzing. Ook in dat proces kunnen wij u bijstaan met onze verzekeringsgeneeskundige expertise.