Medisch advies móet onafhankelijk en professioneel zijn

Wat LechnerConsult met deze stelling precies bedoelt? Onbevooroordeeld, niet gebonden aan partijbelangen en vooral gebaseerd op feiten en medische gronden.

LechnerConsult kan u en/of uw belangenbehartiger bijstaan bij allerlei medische vraagstukken. Denkt u daarbij aan letselschade of een andere vorm van gezondheidsschade. LechnerConsult adviseert in alle voorkomende (verzekerings)zaken.

 

Letsel- en gezondheidsschades waarin medisch advies geboden wordt zijn veelal het gevolg van:

• verkeersongevallen
• bedrijfsongevallen
• vermeende medische fouten
• advies bij geschillen in het kader van de sociale wetgeving (zoals WIA/WAO/WAJONG/Zietewet)
• advies bij geschillen met particuliere verzekeraars (AOV/zorg-/reis-/ongevallenverzekeringen)
• incidenten met discussie over medische grondslagen tot gevolg.
• beroepsgerelateerde aandoeningen

 

Meer over de behandeling van letselschade door lechnerConsult

LechnerConsult is veelzijdig, servicegericht en professioneel. De medische en tandheelkundige adviezen bij letselschades zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk.

De deskundigheid en jarenlange ervaring in letselschade stelt de vakmensen van LechnerConsult in staat om snel tot een helder en transparant advies te komen. Advies waarmee belanghebbenden direct en doeltreffend aan de slag kunnen.

De advisering over personenschade beperkt zich niet tot bepaling van de invaliditeit. LechenrConsult maakt duidelijk wat de gevolgen van de gezondheidsschade zijn voor het functioneren van het slachtoffer inzake arbeid en overige activiteiten. Er wordt een prognose geschetst en desgewenst worden de beperkingen vastgelegd. Zo maakt LechnerConsult schade inzichtelijk.

Op verzoek adviseert LechnerConsult over de inzet van specifieke deskundigen voor de uitvoering van expertises en kan men dergelijke onderzoeken initiëren. Nadat de expertises verricht zijn, beoordelen de medisch specialisten deze en adviseren u over de consequenties.

De beoordeling van de medische of tandheelkundige schade is bij LechnerConsult in goede handen. Geruststellend dat u weet waar u terecht kunt.