Bij letselschade & gezondheidsschade wenst u duidelijk medisch advies. LechnerConsult levert.

Of het nu gaat om een dossierstudie, spreekuuronderzoek of de analyse van een röntgenonderzoek, u wilt inzichtelijkheid, transparantie en wellicht persoonlijk contact. Onze servicegerichte dienstverlening en medische adviezen zijn afgestemd op u als jurist of schade-adviseur, procesbegeleider, arbeidsdeskundige of belangenbehartiger.

Onze deskundigheid en jarenlange ervaring in gezondheid en schadezaken hebben geresulteerd in een uniforme adviesmethode en transparante tariefstructuur. Deze werkwijze vormt uw garantie voor volledige helderheid. U ontvangt een medisch advies waarmee u direct en doeltreffend aan de slag kunt, ook binnen een vooraf overeengekomen leveringstermijn en tarief.

Bij medische advisering gaat het veelal om ongevalgevolgen, maar ook andere letsel- en gezondheidsschades komen met regelmaat voor. Denk daarbij aan de gevolgen van verwijtbaar medisch of tandheelkundig handelen, of van beroepsziekten. LechnerConsult biedt expertise op alle vlakken.

Onze advisering over ‘personenschade’ beperkt zich uiteraard niet tot bepaling van de (in)validiteit. We maken de gevolgen van gezondheidsschade inzichtelijk. Wat zijn de consequenties voor het functioneren met betrekking tot arbeid en overige activiteiten? We schetsen de prognose en desgewenst leggen we de beperkingen vast. Zo maken we schade inzichtelijk.

Op verzoek adviseren wij over de inzet van specifieke deskundigen voor de uitvoering van expertises en kunnen wij dergelijke onderzoeken initiëren. Nadat de expertises verricht zijn, beoordelen wij deze en adviseren u over de consequenties.

 

De beoordeling van medische of tandheelkundige schade is bij LechnerConsult in goede handen.