Verzekeringsgeneeskundige expertise / deskundigenonderzoek

Niemand is beter opgeleid dan de verzekeringsarts als het gaat om het beoordelen én vertalen in termen van beperkingen en functionele mogelijkheden van de medische toestand als geheel: klachten, stoornissen, onderzoeksbevindingen, diagnosen en functioneren.

Verzekeringsgeneeskundige duiding is vrijwel altijd aangewezen als het om de vaststelling van medische beperkingen gaat.
Daarbij verstaan onze verzekeringsartsen de kunst van het spreken en schrijven in begrijpelijke taal. De medische adviezen, rapportages en onderzoeken zijn goeddeels geformaliseerd. Hierdoor weet u wat u waar mag verwachten.

De ervaren verzekeringsartsen van LechnerConsult zijn thuis in alle aspecten van de medische weging van belastbaarheid en vormen gezamenlijk een team met een brede expertise en met diepgaande kennis.
In alle zaken waarin wij zelf niet reeds een van de partijen hebben geadviseerd, bent u bij LechnerConsult daarom aan het juiste adres voor een verzekeringsgeneeskundige expertise. Denkt u daarbij aan het volgende:

  • Inschakeling als deskundige voor de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep of het Gerechtshof
  • Wederzijds of eenzijdig geëntameerd deskundigenonderzoek in elders lopende letselschadezaken tussen verzekerden/rechtsbijstandsverzekeraar en verzekeraars
  • Bij impasses in sociale verzekeringskwesties (Ziektewet, WAJONG, WAO, WIA, reïntegratie), ter vaststelling van de beperkingen, belastbaarheid/functionele mogelijkheden of voor een reïntegratieadvies.

 

LET OP Voor expertises/deskundigenonderzoek hanteren wij ons uurtarief.