Medische advisering van LechnerConsult: dé uitkomst bij gezondheidsschade

Ieder individu dat geconfronteerd wordt met sociaal-medische problemen en behoefte heeft aan een professioneel medisch oordeel omtrent ziekte, gebrek, opgedane letsels, beperkingen en mogelijkheden kan – al dan niet via diens tussenpersoon (veelal een verzekeraar, advocaat of letselschadespecialist) – bij ons terecht.

Onze onafhankelijke en zorgvuldige adviezen maken inzicht in gezondheidsschade toegankelijk voor iedereen. Als een van de grotere spelers binnen onze branche bieden wij een vlotte projectdoorstroom en onze werkwijze staat garant voor een prima prijs-/prestatieverhouding.

 

Goed en gedreven in gezondheidsschade

LechnerConsult is deskundig op het terrein van gezondheid, gezondheidsschade en de gevolgen daarvan voor het functioneren. Wij verstrekken medische adviezen in onder meer letselschadezaken, particuliere verzekeringszaken, sociale zekerheidskwesties en inzake bedrijfsgeneeskunde. Verder verrichten wij verzekeringsgeneeskundige expertises voor rechtbanken en worden wij voor specifieke verzekeringsgeneeskundige onderzoeken gevraagd door overheidsinstanties en semi-overheidsinstellingen. We leveren onze diensten sinds 2000, vanuit Rotterdam en Meppel werken wij landelijk.

 

Ervaren medisch specialisten

Onze medische en tandheelkundige adviseurs zijn allen uiteraard BIG-geregistreerd en hebben een gedegen opleiding, een brede en actuele medische kennis en jarenlange ervaring. Zij worden bijgestaan door een vakkundig secretariaat.

 

Kwaliteit

Wij zijn ISO-gecertificeerd (NEN-EN-ISO 9001:2015), onze advisering voldoet aan de medische paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade en wij zijn door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten gecertificeerd als opleidingsinrichting voor het medisch specialisme Verzekeringsgeneeskunde. Met LechnerConsult haalt u kwaliteit in huis.

 

Veelzijdig, scherp en overtuigend

Onze dienstverlening is uitgebreid, veelzijdig, servicegericht en afgestemd op uw praktijk. LechnerConsult maakt schade inzichtelijk. Het is geruststellend te weten dat u voor een scherp en overtuigend advies altijd bij LechnerConsult terecht kunt.

 

Onze medische dienstverlening in hoofdlijnen:

• Bepaling van de beperkingen en belastbaarheid c.q. functionele mogelijkheden
• Letselschade (medisch en tandheelkundig)
• Verzekeringsgeneeskunde
• Advisering rechtsbijstandverzekeraars
• Bedrijfsgeneeskunde
• Deskundigenonderzoek (verzekeringsgeneeskundige expertises)
• LechnerConsult Educatie