LechnerConsult: helder qua advies en tarief

LechnerConsult biedt een uitgekiende range medische adviezen, indien gewenst tegen vaste tarieven.

Deze werkwijze biedt u drie interessante voordelen:

 • Kies het advies dat past bij uw wens
 • Weet direct en exact waar u aan toe bent
 • Ontvang een duidelijk advies: uniforme opbouw in begrijpelijke taal

Een medisch advies van LechnerConsult is opgesteld door een geregistreerd verzekeringsarts (of VA in opleiding, met contraseign van de VA-supervisor) of een medisch adviseur (of MA in opleiding, met contraseign van de supervisor).

 • 1. Bestudering informatie
 • 2. Beknopt medisch advies
 • Korting bij voortgang
 • 1. Bestudering informatie
 • 2. Samenvatting brondocumenten
 • 3. Uitgebreid medisch advies
 • 4. Conform gedragsregels GCBLS.
 • 1. Bestudering informatie
 • 2. Samenvatting brondocumenten
 • 3. On of offline spreekuur
 • 4. Uitgebreid medisch advies
 • 5. Conform gedragsregels GCBLS.
 • 1. Bestudering informatie
 • 2. Samenvatting brondocumenten
 • 3. On of offline spreekuur
 • 4. Uitgebreid medisch advies
 • 5. Verwoording belastbaarheid
 • 6. Conform gedragsregels GCBLS.
 • 1. Bestudering informatie
 • 2. Samenvatting brondocumenten
 • 3. Productie en levering
 • 4. Verwoording vervolgactiviteiten

Meer informatie over: LC EfficiëntLC Regulier, LC Regulier +LC Compleet, LC Vervolgadvies

*Op alle aangegeven adviezen en tarieven zijn de volgende voorwaarden en/of uitsluitingen van toepassing:  

 • Uitsluitend geldend voor kwesties/zaken die niet eerder voor medisch advies (waar dan ook) aangeboden zijn geweest en nadrukkelijk niet geldend voor -al dan niet gerechtelijke- deskundigenonderzoeken (expertises)
 • LC behoudt zich het recht voor disproportionele vraagstellingen te weigeren
 • De prijs van ieder advies is afhankelijk van het aantal aangeleverde brondocumenten: in onze aanbiedingen gaan wij in principe uit van aanlevering van maximaal 5 brondocumenten; bij aanlevering van meer brondocumenten hanteren wij toeslagen op het overeengekomen product (zie onder)
 • Het kan zijn dat lopende ons onderzoek blijkt dat het voor advisering noodzakelijk is dat wij aanvullende medische gegevens bij behandelaars opvragen. Dit zullen we dan met u bespreken. Het opvragen (onze tijd en de kosten die behandelaars rekenen) wordt separaat in rekening gebracht.

Brondocumenten

Ook in de hoeveelheid aangeleverde brondocumenten bieden wij u vaste tarieven. Een brondocument is een correspondentiedocument zoals een behandelverslag, ontslagbrief, tussentijds behandelbericht, et cetera. Klinische dossiers, UWV-dossiers, huisartsenjournaals, samengestelde dossiers worden niet beschouwd als enkelvoudig brondocument.

In onze aanbiedingen gaan wij uit van aanlevering van maximaal 5 brondocumenten. Bij aanlevering van meer dan 5 brondocumenten hanteren wij aanvullend een tarief van € 82,50,- per 5 brondocumenten.

Opties

Indien gewenst, bieden wij aanvullende diensten aan zoals:

 • Aanvullende lekenrapportages van bovengenoemd onderzoek: € 170,- (bijv. voor werkgever)
 • Aanlevering van medisch advies op papier: € 46,50,- (standaard leveren wij een digitaal bestand via een veilige individueel toegankelijke web-applicatie)
 • Aanvullend commentaar in beroepszaak: standaard uurtarief (zie verderop).
 • Spoed (=op verzoek een medisch advies binnen 5 kantoordagen): opslag 20%

Advisering buiten de vaste tariefstructuur (o.a. bij deskundigenonderzoek):

1. Standaardtarief: € 226,- / uur
Betreft ons tarief voor reguliere medische advisering in letselschade. Lechnerconsult is een opleidingsinstelling. Het kan daardoor zijn dat wij ervoor kiezen een junior adviseur in te zetten; er zal dan altijd supervisie van een senior medisch adviseur zijn, zodat het advies de voor ons gebruikelijke kwaliteit heeft.

2. Specialistentarief: € 254,- / uur
Tarief voor een van de partners, óf voor een specifieke medisch adviseur, indien de klant dat laatste specifiek wenst.

3. Spoedopslag: 20%
Bij spoedverzoeken geldt voor elk bovenstaand tarief een opslag van 20%.
Spoed betekent: op verzoek een medisch advies binnen 5 kantoordagen.

Alle prijzen in dit document zijn excl. 21% BTW cf prijspeil 2021.