Missie en visie

 

Missie

Als specialist in gezondheidsschade biedt LechnerConsult kwalitatief hoogwaardige medische adviezen. Ons vertrekpunt is de unieke mens die zich geconfronteerd ziet met sociaal-medische problemen en die behoefte heeft aan een professioneel medisch oordeel omtrent ziekte, gebrek, opgedane letsels, beperkingen en mogelijkheden.
De onafhankelijke en zorgvuldige weging van onze specialisten maakt inzicht in gezondheidsschade toegankelijk voor iedereen.

Visie

Het behoud en bevorderen van gezondheid en participatie met – daar waar nodig – een uitspraak over compensatie van functioneringsverlies, hebben grote maatschappelijke waarde. Dat maakt een onafhankelijk, zorgvuldig en transparant tot stand gekomen advies over de gevolgen van gezondheidsschade essentieel.
LechnerConsult zet de standaard in medische advisering en manifesteert zich als een toonaangevend bedrijf dat het verschil maakt voor haar klanten. Aan hen die onze passie delen bieden wij een stimulerende werkomgeving.