Medische aansprakelijkheid en medisch adviseur

Bij kwesties van medische aansprakelijkheid wordt de gezondheidsschade niet ‘direct’ veroorzaakt door een stoffelijk object – in het verkeer, bedrijfsongeval, sportletsel etc. – maar is deze vorm van letselschade bewerkstelligd door een persoon, door een geneeskundige behandelaar. Betreft dit een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar, dan kan op grond van het BW civiele aansprakelijkheid worden geclaimd. Het gaat…