LechnerConsult: louter medisch, alle aspecten

Arts word je vanuit je zijn; je wilt mensen helpen

Bij LechnerConsult – toonaangevend inzake medisch advies – zijn ruim 20 artsen en medisch adviseurs actief. Een 6-koppig team ondersteunt hen. Samen helpen wij klanten en patiënten; louter medisch, op alle aspecten.

 

Professioneel, transparant en objectief

LechnerConsult inschakelen voor medisch advies is kiezen voor transparante tarieven, een professionele werk- en handelwijze en objectieve medische advisering

 

Duidelijk advies, klip en klaar omschreven

Als klant wilt u een advies dat u begrijpt en waarmee u aan de slag kunt. Onze adviezen zijn ook zonder medische kennis toegankelijk en bovenal duidelijk: wij hanteren een vaste structuur in onze adviezen. U weet exact wat u waar mag verwachten. Deze werkwijze bespaart u veel tijd en vereenvoudigt uw werk.

 

Transparante tarieven, weten waar u aan toe bent

Onze tarieven zijn transparant en toegankelijk. Ons advies-menu biedt een ruime keuze tegen vaste, duidelijke tarieven. Zo weet u exact waar u aan toe bent. Openheid is belangrijk en bevordert een vertrouwensband. LechnerConsult wil uw preferred supplier zijn en blijven.

 

Objectief in medische advisering; we kunnen niet anders

Wij kunnen niet anders dan objectieve adviezen geven en dat vanuit wie we zijn en vanuit onze beroepsethiek en lidmaatschappen. Uiteindelijk zijn onze objectiviteit en onafhankelijkheid essentieel voor alle betrokkenen op korte en lange termijn.

 

Uniforme medische adviezen en heldere, vaste tarieven van LechnerConsult